Tin chuyên ngành

Tin chuyên ngành
Soi trứng trong quá trình ấp nhằm loại bỏ những trứng không có trống, hoặc phôi yếu. Soi trứng cũng nhằm đánh giá chất lượng trứng có đạt hay không, từ đó có thể điều chỉnh mật độ trống mái hoặc cải thiện sức khỏe cho gà bố mẹ
08/07/2019
29/01/2021

Chim trĩ là giống chim quý, mang lại giá trị kinh tế cao, được nuôi ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam,. Chim trĩ có khả năng sinh sản cao, tuy nhiên việc ấp trứng tự nhiên không mang lại hiệu quả cao, trong vài năm trở lại đây có sự xuất hiện trên thị trường dòng máy ấp trứng tự động, nâng cao tỉ lệ nở tối ưu nhất, bài viết này sẽ cập nhật cho mọi người thông số ấp trứng chim trĩ đạt hiệu quả cao nhất.

26/01/2021

Hệ thống đối lưu không khí trong máy ấp trứng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định một máy ấp có đạt chất lượng hay không, nó giúp luân chuyển nhiệt độ và độ ẩm trong máy đến đều mọi vị trí, bảo đảm trứng nhận được nhiệt độ và độ ẩm một cách đồng đều nhất.

29/02/2020
Để nuôi gà được nhiều thịt và trứng to, bà con tham khảo một số phương pháp sau...
08/07/2019
Soi trứng trong quá trình ấp nhằm loại bỏ những trứng không có trống, hoặc phôi yếu. Soi trứng cũng nhằm đánh giá chất lượng trứng có đạt hay không, từ đó có thể điều chỉnh mật độ trống mái hoặc cải thiện sức khỏe cho gà bố mẹ